Search
Share: 
Om Oss

WESTINGHOUSE OCH EDF UNDERTECKNAR NYTT LÅNGTIDSKONTRAKT FÖR LEVERANSER AV KÄRNBRÄNSLE

Westinghouse Electric Company informerade idag om att de har fått ett långtidskontrakt som inkluderar leveranser av flera tusen ton kärnbränsle till Electricité de France (EDFs) reaktorer i Frankrike. Kontraktet, som är en förlängning av det befintliga kontraktet som löper ut i slutet av 2014, ger Westinghouse möjlighet att leverera en betydande del av EDFs totala kärnbränslebehov.

Enligt kontraktet ska Westinghouse tillverka bränslet på sina kärnbränsleanläggningar i Västerås och i Springfields, Storbritannien och, via European Fuel Group, i Enusas anläggning i Juzbado, Spanien. Tillhörande fält- och drifttjänster kommer att erbjudas via befintlig infrastruktur från Westinghouse i Frankrike. Westinghouse har varit en viktig bränsleleverantör till den franska reaktorflottan sedan 2003. Sedan dess har Westinghouse levererat omkring 6000 bränsleknippen till dessa anläggningar.

Yves Brachet, Westinghouse VD för Europa, Mellanöstern och Afrika säger: ”EDF är en viktig, långvarig och värdefull kund och vi är mycket glada över att kunna fortsätta stödja deras bränsleprogram. Vi anser att denna order speglar EDFs höga förtroende för kvaliteten, tillförlitligheten och konkurrenskraften hos Westinghouse bränsle.”

“Detta långtidskontrakt bekräftar EDFs förtroende för tillförlitligheten hos Westinghouse bränsle och vår leveransförmåga över hela världen.” säger José Emeterio Gutiérrez, senior vice president, Westinghouse Nuclear Fuel. “Westinghouse erkänner betydelsen av den försörjningstrygghet som de globala kunderna kan erbjuda, och våra framgångar har givit kunderna den försäkran som de söker hos en bränsleleverantör. ”

Westinghouse Nuclear Fuel är en global leverantör av bränsle för både tryckvatten-, kokarvatten- och avancerade gaskylda reaktorer (AGR). Westinghouse levererar för närvarande bränsle till 145 tryckvatten- och kokarvattenreaktorer runt om i världen, av vilka 65 ligger i Europa, och har sammanlagt tio tillverkningsenheter varav två fabriker i Europa; Springfields Fuels Limited (Preston, Lancashire, Storbritannien) och Westinghouse Electric Sweden (Västerås).

Westinghouse Electric Company, del av företagsgruppen Toshiba Corporation (TKY:6502), är en global kärnkraftspionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkraftsindustrin runt om i världen. Westinghouse levererade år 1957 världens första tryckvattenreaktor till Shippingport, Pa, USA. Idag ligger Westinghouse teknik till grund för närmare hälften av världens kärnkraftverk i drift, och för mer än häften av kärnkraftverken i Europa.
 
print