Search
Share: 
Om Oss

WESTINGHOUSE SKA LEVERERA AVANCERADE INTERNPUMPAR TILL TVOS REAKTORER I FINLAND

Westinghouse Electric Company berättade idag att de har fått ett kontrakt värt över 40 miljoner euro från Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Kontraktet inkluderar leverans av tolv advancerade internpumpar till TVOs kokarvattenreaktorer, Olkiluoto 1 och 2. Den här investeringen är en förutsättning för att TVO ska kunna säkra driften av sina reaktorer under lång tid och under säkra och tillförlitliga förhållanden. Dessutom kommer de nya pumparna att möjliggöra framtida effekthöjningar.

Enligt kontraktet kommer Westinghouse Electric Sweden AB att vara övergripande ansvarig för att driva projektet, likväl som för installationen och idriftsättningen. Westinghouse kommer att samarbeta med KSB Aktiengesellschaft (KSB) för tillverkningen och testningen av pumparna och ventilerna samt för testningen av utrustningen. Ett fullskaligt prov kommer att utföras av Toshiba Corporation i Japan.

Internpumparna i en reaktor är en del av huvudcirkulationskretsen som skapar vattenrotationen genom reaktorhärden. Varje reaktorkärl har sex internpumpar. Installation och testning är beräknad att ske under avställningarna 2016, 2017 och 2018.

Johan Hallén, Westinghouse VD för Norra Europa, säger: “Detta kontrakt visar på TVOs fortsatta förtroende för den kvalitet och tillförlitlighet som Westinghouse levererar. Det här unika högteknologiska projektet har möjliggjorts genom ett bra samarbete mellan Westinghouse, KSB och Toshiba.”

Westinghouse Electric Company, a group company of Toshiba Corporation (TKY:6502), is the world's pioneering nuclear energy company and is a leading supplier of nuclear plant products and technologies to utilities throughout the world. Westinghouse supplied the world's first pressurized water reactor in 1957 in Shippingport, Pa., U.S. Today, Westinghouse technology is the basis for approximately one-half of the world's operating nuclear plants, including more than 50 percent of those in Europe.

Toshiba Corporation, a Fortune Global 500 company, channels world-class capabilities in advanced electronic and electrical product and systems into five strategic business domains: Energy & Infrastructure, Community Solutions, Healthcare Systems & Services, Electronic Devices & Components, and Lifestyles Products & Services. Guided by the principles of The Basic Commitment of the Toshiba Group, “Committed to People, Committed to the Future”, Toshiba promotes global operations towards
securing “Growth Through Creativity and Innovation”, and is contributing to the achievement of a world in which people everywhere live in safe, secure and comfortable society.

Founded in Tokyo in 1875, today’s Toshiba is at the heart of a global network of over 590 consolidated companies employing over 200,000 people worldwide, with annual sales surpassing 6.5 trillion yen (US$63 billion).

To find out more about Toshiba, visit www.toshiba.co.jp/index.htm.

Teollisuuden Voima Oyj is a Finnish nuclear power company founded in 1969 for safe and reliable production of electric energy to the Finnish society at a reasonable price. The nuclear power generated at TVO's Olkiluoto plants accounted in 2013 for ca. one sixth of the total energy consumption in Finland. Clean energy production not only benefits the Finnish society but also contributes to the global reduction of environmental impact.

KSB Group is a leading international manufacturer of pumps and valves. The Frankenthal-based Group has a presence on all five continents with its own sales and marketing organisations, manufacturing facilities and service operations. The workforce of 16,500 worldwide generates a total sales volume of more than € 2.2 billion.
 
print