Rozsáhlé znalosti

Společnost Westinghouse poskytuje celou řadu automatizačních, přístrojových a řídicích řešení pro provozované elektrárny.

Naše řešení zvyšují spolehlivost řídicích a bezpečnostních systémů elektrárny prostřednictvím přístupu integrovaného v celé elektrárně a zahrnujícího vývoj, návrh a montáž produktů a testování pokročilých přístrojových a řídicích produktů, včetně servisu komponent řídicích systémů, podpory při odstávkách a školení.

Minimalizujeme narušení chodu a celkové náklady po dobu životního cyklu elektrárny prostřednictvím strategií údržby, vylepšení a modernizace, které jsou specifické pro dlouhodobé potřeby každé elektrárny. Společnost Westinghouse využívá přístup založený na správě aktiv a vyvažuje údržbu a vylepšování analogového systému s postupnou modernizací digitálního systému. Každé řešení je poskytováno s profesionální poprodejní podporou a službami. Společnost Westinghouse se zavázala poskytovat zákazníkům podporu po celou dobu životního cyklu řídicích a bezpečnostních systémů jejich elektráren.

Více než 1 100 zaměstnanců společnosti Westinghouse podporuje potřeby našich zákazníků v oblasti automatizace a usiluje o úspěšnou realizaci jejich projektů. Pokračujeme v investicích do personálu, přístrojových a řídicích systémů a technologií, abychom uspokojili dnešní i budoucí potřeby zákazníků.

Další zdroje je možné nalézt na našich globálních webových stránkách: