Search
Share: 

Milstolpar i vår historia

1962

Asea och statliga Atomenergi utvecklar den första svenska lättvattenreaktorn. Tekniken som de svenska ingenjörerna utvecklar är BWR-tekniken (Boiling Water Reactor), dvs en kokarva...
Read more

1963

Asea levererar den första svenska kärnkraftverksofferten till OKG (Oskarshamns Kraftgrupp).
Read more

1965

Den 14 juli får Asea en beställning av OKG på Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, Oskarshamn 1 (O1), en BWR på 440 MWe.
Read more

1966

Den 1 juni inleds byggandet av Oskarshamn 1 på Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn. Samma år byggs även vår kärnbränslefabrik i Västerås för att stödja det svenska kärnkraftsprogra...
Read more

1968

Asea Atom bildas genom fusion mellan Asea och statliga Atomenergi och HM. Konungen ger tillstånd att driva bränsleanläggningen för tillverkning av reaktorbränsle med maximal anrikn...
Read more

1969

Den 9 maj lämnar OKG in beställningen av Oskarshamn 2, en 500 MWe kokarvattenreaktor till Asea Atom och den 30 maj beställer Sydkraft Barsebäck 1, som är en kopia av Oskarshamn 2, ...
Read more

1971

Den ”nya” delen av bränslefabriken blir klar för inflyttning. Produktionen består av kompletta bränsleelement till kokarvattenreaktorer och styrstavar. Asea Atom blir färdiga med u...
Read more

1972

Den 6 februari tas Sveriges första kärnkraftsreaktor Oskarshamn 1 i kommersiell drift med första härdleveransen från bränslefabriken i Västerås. I juni beställer Sydkraft Barsebäck...
Read more

1974

TVO beställer Olkiluoto 2, som är en kopia av Olkiluoto 1 och Asea Atom utvecklar en ny reaktormodell, BWR-75, som var en efterföljare till de reaktorer som var under byggnation i ...
Read more

1975

Asea Atom tecknar en överenskommelse med Vattenfall om att leverera en BWR-75 på 1050 MWe till Forsmark 3 samt en option för leverans av Forsmark 4.
Read more

1976

OKG beställer också en BWR-75 på 1050 MWe till Oskarshamn 3. Asea Atom utvecklar en ny passiv reaktortyp för värmegenerering, ”SECURE” och bränslefabriken kompletteras med en konve...
Read more

1979

Den 1000:e tillverkade styrstaven från bränslefabriken levereras till Olkiluoto 2.
Read more

1980

En folkomröstning om kärnkraft genomförs i Sverige som påverkar utvecklingen av kärnkraften i Sverige.
Read more

1981

Asea Atom lanserar den revolutionerande bränslekonstruktionen SVEA, och första leveransen går till Ringhals 1. Asea Atom utvecklar samma år ”PIUS”, en mindre reaktor liknande ”Secu...
Read more

1982

Asea köper statens ägarandel av dotterbolaget Asea Atom och produktportföljen på bränslefabriken utökas med tillverkning av bränsle för tryckvattenreaktorer (PWR).
Read more

1983

Den första leveransen av PWR-bränsle från bränslefabriken går till Ringhals 2 och samma år ger Statens Kärnkraftinspektion godkännande om anrikningshöjning för att bearbeta uran ti...
Read more

1984

Den 10 000:e bränslepatronen tillverkas på bränslefabriken och levereras till Forsmark 2
Read more

1985

Reaktorerna Oskarshamn 3 och Forsmark 3, båda byggda av Asea Atom, tas i drift under augusti månad. De är de två senaste reaktorerna som tas i kommersiell drift i Sverige. Samma år...
Read more

1986

En uranåtervinningsanläggning byggs vid bränslefabriken och styrstavstillverkningen utökas.
Read more

1988

Asea och Brown Boveri går ihop och Asea Atom blir ABB Atom.
Read more

1989

Tekniska Röntgencentralen (TRC) i Täby integreras i ABB Atom. TRC döps senare om till WesDyne Sweden.
Read more

1990

Regeringen godkänner bränslefabrikens ansökan om anrikningshöjning, att bearbeta uran till högst 5 % U-235 och de säkerhetstekniska föreskrifterna för bränslefabriken (STF) faststä...
Read more

1991

ABB Atom lämnar en offert till Finska TVO på en BWR-90, en 1197 MWe kokarvattenreaktor, som är en vidareutveckling av BWR-75. Projektet läggs ned 1993 som följd av politiska beslut...
Read more

1993

Exporten ökar kraftigt och PWR-bränsle blir bränslefabrikens största produkt. ABB Atom blir den största utländska leverantören till franska statens kraftbolag, Électricité de Franc...
Read more

1996

Bränslefabriken får tillstånd från Koncessionsnämnden för miljöskydd att höja den årliga produktionen från 400 ton till 600 ton uranhexafluorid.
Read more

1998

Westinghouse köps upp av det statligt ägda British Nuclear Fuel Ltd (BNFL).
Read more

2000

ABB Atom köps upp av det statligt ägda British Nuclear Fuel Ltd (BNFL) och integreras i Westinghousekoncernen och blir Westinghouse Atom AB.
Read more

2003

Westinghouse Atom byter namn till Westinghouse Electric Sweden AB.
Read more

2006

Japanska Toshiba blir nya ägare till Westinghouse.
Read more

2008

Det första svenska VVER 1000-bränslekontraktet signeras med det statligt ägda Energoatom från Ukraina.
Read more

2009

Det första VVER 1000-bränslet levereras från bränslefabriken, en reloadleverans (ersättningsbränsleleverans) till reaktor 3 i South Ukraine i Ukraina.
Read more

2010

Bränslefabriken får tillstånd att höja den årliga produktionen från 600 ton till 900 ton uranhexafluorid genom konvertering.
Read more

2014

Avtalet med Energoatom utökas till att få leverera flertalet reloads per år fram till år 2020 till kärnkraftssiterna South Ukraine och Zaporizhia (världens största site i drift, 6 ...
Read more

2016

Bränslefabriken byggs ut och den nya delen för VVER-bränsle invigs. Den första bränsleleveransen till Zaporizhia, till reaktor 3.
Read more

2018

In August, 2018, Westinghouse Electric Company is acquired by Brookfield Business Partners.
Read more