Search
Share: 
Om Oss

Kvalitet, säkerhet & miljö

För oss kommer säkerhet alltid i första hand. Alla aspekter av vår verksamhet hanteras alltid med största fokus på säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö. Som verksamma i kärnkraftsbranschen är målet att vara föregångare när det gäller säkerhet och miljöansvar. Genom löpande utbildning motiverar vi våra medarbetare att arbeta ansvarsfullt och med hänsyn till samtliga kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter. Kontinuerliga förbättringar ska leda till att vi uppfyller gällande lagar och andra krav, att stråldoser och miljöpåverkan blir så små som möjligt och att arbetsmiljön är säker ur alla hänseenden.

I Sverige sker en löpande dialog med de myndigheter (t ex Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen) som kontrollerar Westinghouse Electric Swedens verksamhet.

Westinghouse Electric Sweden AB är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001.

Vår verksamhetspolicy

Westinghouse ska vara den mest uppskattade leverantören av ledande kärnkraftsteknologi.

Detta uppnår vi genom att:
• Säkerhet har högsta prioritet. Vi lever efter våra riktlinjer för säkerhet för att upprätthålla och utveckla säkerheten i vår verksamhet.
• Producera säkra, tillförlitliga produkter och tjänster som möter våra kunders behov samt uppfyller lagar och myndighetskrav.
• Vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag där varje leverans är en rekommendation för en kommande affärer.
• Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt och värnar om miljön, allmänheten samt våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Vi strävar efter att vara energieffektiva, reducera avfall och förebygga föroreningar från vår verksamhet.
• Var och en är delaktig i, och tar ansvar för, att arbeta förebyggande med erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar.
• Vår verksamhet präglas av öppenhet och saklighet. Vi respekterar och uppträder med integritet.

Våra miljömål

Westinghouse Electric Sweden arbetar ständigt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön. 


Har du frågor gällande kvalitet, miljö hälsa eller säkerhet är du välkommen att vi telefonväxeln kontakta vår chef för QEHS (Quality, Environment, Health & Safety).