Search
Share: 

Produkter & tjänster

Westinghouse i Sverige erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för hela livscykeln av kärnkraftsreaktorn. Vår verksamhet täcker in Westinghouse samtliga produktområden Nuclear Fuel; Nuclear Automation; Nuclear Services; Field Services; Non-Destructive Examination; Decontamination, Decommissioning & Remediation samt New Power Plants. 

Från vår verksamhet i Sverige levererar vi kundanpassade produkter och tjänster till kunder runt om i hela världen. 


Produktområden:

Nuclear Fuel

Produkter & tjänster: Klicka för mer info

 

Nuclear Services

  • Modernisering och utredning
  • Analys och licensieringsarbete för kokarvattenreaktorer

Nuclear Automation

  • Automation och elkraft för drift och säkerhetssystem

Field Services

  • Service
  • Reparation och underhåll för alla typer av kärnkraftsreaktorer
  • Utveckling av underhållsteknik och avancerad mätteknik

Decontamination, Decommissioning & Remediation

  • Avvecklingsplanering
  • Dekontaminering
  • Segmentering och återställande

Nuclear Power Plants

  • Ingenjörskunnande, projekt-och kommersiellt stöd för Westinghouse och Toshibas nya anläggningar

Non-Destructive Examination

WesDyne Sweden AB är ett dotterbolag till Westinghouse Electric Sweden som erbjuder produkter och tjänster inom oförstörande provningsteknik.
Produkter & tjänster: