AP300™ SMR

Jedyny SMR bazujący na zaawansowanej i sprawdzonej technologii reaktora

Mały reaktor modułowy Westinghouse AP300™ jest najbardziej zaawansowanym, sprawdzonym i gotowym do wdrożenia rozwiązaniem SMR (small modular reactor). Westinghouse może pochwalić się ponad 70-letnim doświadczeniem w opracowywaniu i rozwijaniu innowacyjnych technologii jądrowych, które zapewniają niezawodne, czyste, bezpieczne i niedrogie źródła energii dla przyszłych pokoleń.

Reaktor AP1000® udowadnia swoją znakomitą efektywność każdego dnia, w różnych miejscach na świecie. W Chinach cztery bloki wykorzystujące technologię AP1000 biją rekordy wydajności, a sześć kolejnych jest w trakcie budowy. Reaktor AP1000 jest od niedawna eksploatowany także w elektrowni Vogtle w Georgii, podczas gdy kolejny blok w tej lokalizacji jest na ukończeniu.

Nasz reaktor AP300™ SMR bazuje na tym doświadczeniu eksploatacyjnym oraz dziesiątkach milionów godzin, które zostały poświęcone na rozwój i udoskonalanie reaktora AP1000.

Wykorzystaj zalety bijącej rekordy wydajności technologii opartej na lekkowodnym reaktorze ciśnieniowym Westinghouse AP1000 o pomniejszonej mocy wyjściowej, do wzmocnienia podstawy lokalnego systemu energetycznego.

Reaktor AP300™ SMR stanowi doskonałe uzupełnienie reaktora AP1000 w realizacji celów, jakimi są niższa emisyjność miksu energetycznego, bezpieczeństwo energetyczne oraz elastyczność i stabilizacja systemu elektroenergetycznego.

AP300 SMR

Oparty na rzeczywiście sprawdzonej na świecie technologii

Reaktor AP300™ SMR o mocy 300MWe (900MWt) jest zaprojektowany w oparciu o licencjonowaną i eksploatowaną na świecie technologię lekkowodnego reaktora ciśnieniowego AP1000, która słynie ze swojej niezawodności.

Reaktor AP300™ SMR firmy Westinghouse spełnia oczekiwania stawiane małym reaktorom modułowym, takie jak mniejsza skala, modułowa konstrukcja pozwalająca na efektywne realizowanie budowy, najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa i solidność.

Korzyści i synergie wynikające z zastosowania sprawdzonej technologii AP1000 do stworzenia AP300™:

  • Ponad 30 lat doświadczeń dotyczących licencjonowania zaawansowanych pasywnych systemów bezpieczeństwa przez światowe organy regulacyjne;
  • Wykorzystanie istniejącej i niezawodnej infrastruktury, obejmującej sprawdzony łańcuch dostawców materiałów, komponentów i urządzeń oraz usług eksploatacyjno-serwisowych;
  • Westinghouse jest światowym liderem w zakresie dostaw paliwa jądrowego. AP300™ SMR bazuje na długoletnim doświadczeniu w rozwoju paliwa jądrowego, które zawiera szereg sprawdzonych i zaawansowanych właściwości oraz czteroletni cykl paliwowy;
  • Wykorzystanie uznanych zaawansowanych układów sterowania i kontroli, w celu uproszczenia obsługi reaktora i zwiększenia jego niezawodności.

Oparty na rzeczywiście sprawdzonej na świecie technologii

 

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Westinghouse jest pionierem w dziedzinie zaawansowanych pasywnych systemów bezpieczeństwa. Reaktor AP300™ SMR bazuje na sprawdzonych pasywnych systemach bezpieczeństwa reaktora AP1000®, które były poddawane drobiazgowej analizie i kontroli. Światowe organy regulacyjne przeprowadziły ocenę tych systemów i potwierdziły, że spełniają one zaawansowane standardy bezpieczeństwa.

  • System Fail Safe Umożliwia osiągnięcie i utrzymanie stanu bezpiecznego wyłączenia reaktora bez ingerencji operatora, zasilania rezerwowego czy pomp.
  • Samowystarczalność Wykorzystanie pasywnych rozwiązań do funkcjonowania systemu bezpieczeństwa eliminuje potrzebę zasilania rezerwowego i dostaw chłodziwa.
  • Odporny na zagrożenia Reaktor jest zabezpieczony przez solidną obudowę zaprojektowaną tak, aby wytrzymała ekstremalne zagrożenia zewnętrzne.
  • System defense-in-depth Wiele poziomów zabezpieczeń w celu zapobiegania awariom.

 

Łatwość wdrożenia

SMR AP300™ opiera się na technologii, która została już sprawdzona na przestrzeni całego cyklu życia elektrowni. Dla klientów oznacza to mniejsze ryzyko, przekładające się na łatwiejsze wdrożenie i eksploatację. Co zapewnia Westinghouse:

Gotowość technologiczna
Dziesiątki milionów godzin poświęconych na rozwój reaktora AP1000®. Kilka reaktorów AP1000® jest już w stałej eksploatacji i kilkadziesiąt jest na etapie przygotowania inwestycji.

Gwarancja uzyskania licencji
Wykorzystanie licencjonowanej technologii AP1000®. Skuteczność wykorzystywanych w AP300™ SMR pasywnych systemów bezpieczeństwa jest potwierdzona licznymi, szczegółowymi analizami.

Rozwinięty łańcuch dostaw
Obecna baza dostawców reaktora AP1000® może realizować dostawy najważniejszych komponentów AP300™. Gotowość do rozwoju lokalnego łańcucha dostaw.

Konstrukcja modułowa
Uproszczona, modułowa, ultrakompaktowa konstrukcja wyspy jądrowej (najdroższej części każdego reaktora) obniża koszty i skraca czas budowy.

Niezawodna eksploatacja i bieżąca obsługa
Rekordowa niezawodność eksploatacyjna i krótkie okresy planowych postojów AP1000®. Docelowo dłuższy niż 80 lat cykl życia obiektu jądrowego.

 

Wszechstronność zastosowań

AP300™ SMR to solidny fundament bezemisyjnych, lokalnych systemów energetycznych. Elastyczne parametry pracy zapewniają zdolność do stabilizowania pracy sieci elektroenergetycznej opartej w dużym stopniu na odnawialnych źródłach energii. SMR AP300™ może pracować w układzie kogeneracyjnym, wspomagając systemy ciepłownicze, odsalania i produkcji wodoru.

Wszechstronność zastosowań