Polityka prywatności

Westinghouse zobowiązuje się do prowadzenia działalności w etyczny i uczciwy sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Powyższe obejmuje przestrzeganie Obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Przez „Westinghouse” należy rozumieć Westinghouse Electric Company LLC, Westinghouse Electric UK Holdings Limited łącznie, a także ich w pełni posiadane lub kontrolowane spółki zależne, podmioty powiązane i wspólne przedsięwzięcia, jak również wszystkie jednostki organizacyjne przez nie posiadane, zarządzane lub podlegające im albo ich kierownictwu wyższego szczebla w dowolnym miejscu na świecie.

Niniejsza Internetowa polityka prywatności dotyczy danych osobowych, jakie pozyskujemy poprzez strony internetowe Westinghouse, w tym westinghousenuclear.com oraz pozostałe zewnętrzne strony internetowe Westinghouse, które są powiązane z niniejszą Internetową polityką prywatności, w tym portal Kariera („Strony internetowe”).

Niniejsza Internetowa polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o rodzajach danych osobowych, jakie pozyskujemy poprzez Strony internetowe, w jaki sposób możemy wykorzystywać takie dane osobowe, komu możemy je udostępniać, a także w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw w odniesieniu do przetwarzania przez nas danych osobowych.

Dane osobowe” oznaczają informacje identyfikujące lub dotyczące osoby, które albo identyfikują, albo mogą zostać połączone z innymi danymi, które znajdują się w naszym posiadaniu lub są łatwo dostępne w celu zidentyfikowania (bezpośrednio lub pośrednio) osoby fizycznej, takie jak nazwisko, adres e-mail i numery telefonów, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy bądź też jeden lub kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą Internetową polityką prywatności. Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań.

W celu przejścia do wymienionych sekcji należy kliknąć jeden z poniższych linków:

 1. Przetwarzane przez nas Dane osobowe
 2. Ciasteczka, analityka, narzędzia do śledzenia, wtyczki społecznościowe
 3. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe
 4. W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe
 5. Międzynarodowe przekazywanie danych
 6. Okres przechowywania Danych osobowych
 7. Bezpieczeństwo Danych osobowych
 8. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa Danych osobowych
 9. Zmiany w niniejszej Internetowej polityce prywatności
 10. Kto jest osobą odpowiedzialną i jak można się z nami skontaktować

 

1. Przetwarzane przez nas Dane osobowe

Gromadzimy i przetwarzamy różne Dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo nasze Strony internetowe, w następujący sposób:

A. Kiedy kontaktują się Państwo z nami poprzez Strony internetowe lub zapisują się Państwo do naszych newsletterów albo blogów, są Państwo proszeni o podanie pewnych Danych osobowych, w tym:

 • informacje pozwalające na identyfikację i dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy) do Państwa lub innych osób (np. zleceniodawców w Państwa firmie);
 • informacje o zatrudnieniu (takie jak stanowisko, dział i pracodawca);
 • pewne informacje demograficzne, takie jak narodowość;
 • informacje wykorzystywane do stworzenia konta internetowego (takie jak nazwa użytkownika i hasło);
 • inne informacje, jakie mogą Państwo przekazać poprzez funkcję „Skontaktuj się z nami”.

B. Następujące Dane osobowe będą przetwarzane dla klientów uzyskujących dostęp do naszych szkoleń:

 • informacje pozwalające na identyfikację i dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy) do Państwa lub innych osób (np. zleceniodawców w Państwa firmie);
 • Pewne informacje demograficzne (takie jak narodowość, nazwa stanowiska);
 • Dane ostatniego logowania.

C. Następujące Dane osobowe będą przetwarzane, kiedy klienci korzystają ze strony internetowej rapid EIDMS:

 • informacje pozwalające na identyfikację i dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy) do Państwa lub innych osób (np. kierowników w Państwa firmie);
 • informacje o zatrudnieniu (takie jak stanowisko, dział i pracodawca);
 • pewne informacje demograficzne, takie jak narodowość;
 • informacje wykorzystywane do stworzenia konta internetowego (takie jak nazwa użytkownika i hasło).

D. Następujące Dane osobowe będą wymagane do stworzenia konta na naszej stronie internetowej Kariera, aby dołączyć do Społeczności Talentów lub utworzyć Powiadomienia o ofertach pracy:

 • informacje pozwalające na identyfikację i dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania);
 • informacje potrzebne do stworzenia konta internetowego (takie jak nazwa użytkownika i hasło).

Jeśli chcą Państwo aplikować na oferty pracy, zostaną Państwo poproszeni o podanie dalszych informacji dla konkretnego stanowiska pracy, takie jak CV, historia zatrudnienia, historia edukacji, informacje o narodowości.

E. Następujące Dane osobowe będą wymagane do stworzenia konta i uzyskania dostępu do portalu Dostawcy:

 • informacje pozwalające na identyfikację i dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) do Państwa lub innych osób (np. osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży, kierowników w Państwa firmie);
 • informacje o zatrudnieniu (takie jak stanowisko, dział i pracodawca);
 • informacje wykorzystywane do stworzenia konta internetowego (takie jak nazwa użytkownika i hasło).

F. Ogólnie rzecz ujmując, kiedy odwiedzają Państwo nasze Strony internetowe, automatycznie pozyskujemy od Państwa pewne informacje (na przykład Państwa adres IP, strony przekierowujące, dzień i godzina uzyskania dostępu do strony, a także odwiedzana strona) z wykorzystaniem technologii takich jak ciasteczka, dziennik serwera, pliki web beacon. Dodatkowo przeglądarka przesyła dalsze dane dotyczące Państwa aktywności internetowej i przechowuje je poprzez nasz serwer internetowy. Obejmują one informacje o Państwa urządzeniach, wyszukiwaniu, lokalizacji, a także korzystaniu z zewnętrznych stron internetowych, jakie pozyskujemy dzięki wykorzystaniu ciasteczek. Patrz Sekcja dotyczące Ciasteczek, analityki, narzędzi do śledzenia, wtyczek społecznościowych. Westinghouse szanuje i chroni prywatność osób odwiedzających Stronę internetową Westinghouse. Informacje o charakterze osobistym na temat konkretnego użytkownika nie są gromadzone. Jednakże Strona internetowa przekazuje informacje kontaktowe i adresy e-mail na całej stronie, aby umożliwić komunikację z odwiedzającymi. Kiedy odwiedzający komunikuje się ze Stroną internetową Westinghouse poprzez e-mail, przechowywany będzie wpis o adresie e-mail i nazwie odwiedzającego (jeśli zostaną podane). Informacje podane przez odwiedzających przy wypełnianiu internetowych formularzy również będą przechowywane.

  

2. Ciasteczka, analityka, narzędzia do śledzenia, wtyczki społecznościowe

Kiedy korzystają Państwo z naszych Stron internetowych, możemy gromadzić pewne informacje w sposób zautomatyzowany, wykorzystując technologie takie jak ciasteczka, dziennik serwera, pliki web beacon i JavaScript.

A. Ciasteczka

Ciasteczka to pliki, które strony internetowe przesyłają do Państwa komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, aby w sposób unikatowy identyfikować Państwa przeglądarkę lub przechowywać informacje albo ustawienia na Państwa urządzeniu.

W Państwa wyszukiwarce można dowiedzieć się, jak otrzymywać powiadomienia, kiedy otrzymują Państwo pewne rodzaje ciasteczek i jak ograniczyć lub wyłączyć pewne ciasteczka.

Należy jednak zauważyć, że bez ciasteczek mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszych Stron internetowych lub innych stron bądź usług internetowych. Korzystamy z pewnych ciasteczek technicznych, aby poprawić funkcjonalność i doświadczenia użytkowników naszych Stron internetowych.

Wykorzystujemy ciasteczka sesji na potrzeby dostępu do naszego portalu Kariera. Takie ciasteczka sesji są wykorzystywane, aby ułatwić nawigację na naszym portalu Kariera. Ciasteczko sesji wygasa, kiedy przeglądarka zostaje zamknięta. Jeśli odrzucą Państwo Ciasteczka, wciąż mogą Państwo korzystać z części naszej strony, jednak możliwość korzystania z pewnych obszarów naszej strony, produktów lub usług może być ograniczona.

W połączeniu z gromadzeniem informacji poprzez ciasteczka nasze serwery internetowe mogą rejestrować informacje takie jak rodzaj urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, domena, a także inne ustawienia systemowe, jak również język Państwa systemu oraz kraj i strefa czasowa, w których znajduje się Państwa urządzenie. Możemy również rejestrować informacje takie jak adres strony internetowej, która przekierowała Państwa na nasze Strony internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzystają Państwo do wejścia na nasze Strony internetowe. Możemy także rejestrować informacje o Państwa interakcji ze Stronami internetowymi, takie jak strony, które Państwo odwiedzają. Możemy umieszczać etykiety miejsca na naszych stronach internetowych, zwane „web beacon”, które są małymi plikami, które łączą strony internetowe z poszczególnymi serwerami internetowymi i ich ciasteczkami.

Możemy korzystać z zewnętrznych usług analityki internetowej na naszych Stronach internetowych, takich jak Google Analytics, Lucky Orange czy YouTube.

Tacy dostawcy usług pomagają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Stron internetowych.

Informacje gromadzone w tym celu (w tym Państwa adres IP i inne informacje gromadzone w automatyczny sposób) będą ujawniane takim dostawcom usług lub bezpośrednio przez nich gromadzone. Zdecydowaliśmy się korzystać z anonimizacji adresu IP podczas przekazywania danych do Google, co ogranicza ilość szczegółów przekazywanych poprzez narzędzie Google Analytics.

Więcej na temat rezygnacji z usług tych zewnętrznych dostawców usług analityki internetowej można dowiedzieć się, klikając w odpowiedni link poniżej:

Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/?)

Mogą Państwo również uniemożliwić gromadzenie informacji na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej na potrzeby Google Analytics. Należy pobrać i zainstalować wtyczkę Google.

B. Wtyczki społecznościowe

Treści na naszych Stronach internetowych mogą być udostępniane na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter & Co., LinkedIn i YouTube.

Strony internetowe wykorzystują narzędzie do udostępniania. Narzędzie to nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu pomiędzy portalami a użytkownikami, dopóki użytkownik nie kliknie na jeden z tych przycisków. Jeśli użytkownik jest zalogowany na jednym z tych portali społecznościowych i skorzysta z przycisków portali społecznościowych dostępnych na Stronach internetowych, pojawia się okno, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Dostawcy innych zewnętrznych wtyczek na naszych Stronach internetowych, takich jak osadzone filmy i narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych, mogą wykorzystywać automatyczne środki do gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez Państwa ze Stron internetowych i interakcji z wtyczkami. Informacje te podlegają politykom i oświadczeniom dotyczącym prywatności zewnętrznych dostawców wtyczek, ale nie podlegają Internetowej polityce prywatności Westinghouse.

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności opublikowanymi na takich zewnętrznych stronach (i wszystkich stronach internetowych), które Państwo odwiedzają.

C. AddThis

Wykorzystujemy funkcje usługi do udostępniania treści AddThis.com na naszych Stronach internetowych. AddThis umożliwia użytkownikom stron internetowych udostępnianie swoich stron, blogów, informacji, zdjęć, filmów i innych treści na portalach społecznościowych i w innych docelowych miejscach za pośrednictwem wtyczki internetowej. Nic nie jest udostępniane bez Państwa interakcji z interfejsem znajdującym się na wybranych stronach pod adresem westinghousenuclear.com.

Mogą Państwo na stałe sprzeciwić się ciasteczkom AddThis, pobierając i instalując ciasteczko umożliwiające rezygnację dostępne pod poniższym linkiem, gdzie znajdą Państwo również dodatkowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez AddThis: https://www.addthis.com/?r=0.

W naszym Narzędziu do wyrażania zgody na ciasteczka można znaleźć listę ciasteczek Westinghouse i zewnętrznych wykorzystywanych na Stronach internetowych, a także podjąć decyzje o tych ciasteczkach.

  

3. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe

Wykorzystujemy Dane osobowe, które pozyskujemy na następującej podstawie prawnej i do celów określonych poniżej.

A. Będziemy przetwarzali Państwa Dane osobowe do wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, w następujących celach:

 • Umożliwienie klientom sprawdzenia statusu swoich zamówień i dostępności produktów;
 • Usprawnienie i przyspieszenie procesu kwalifikacji dostawców;
 • Stworzenie Państwa konta, administrowanie nim i komunikowanie się z Państwem w jego sprawie;

B. Będziemy przetwarzali Państwa Dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu biznesowego w następujących celach:

 • dostarczanie naszych produktów i usług oraz administrowanie nimi;
 • ulepszanie i optymalizowanie funkcjonalności, bezpieczeństwa i stabilności Państwa doświadczeń użytkownika, a także naszych produktów i usług;
 • zarządzanie naszymi Stronami internetowymi;
 • przetwarzanie i ocenianie Państwa wniosków i zapytań, a także udzielanie na nie odpowiedzi;
 • ochrona bezpieczeństwa i/lub integralności naszych Stron internetowych i infrastruktury informatycznej przed cyberprzestępczością, szpiegostwem, oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem;
 • zrozumienie, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych usług, abyśmy mogli poprawić i dalej rozwijać funkcjonalności, efektywność i wsparcie dostępne na naszych Stronach internetowych, co może wiązać się z podawaniem anonimowych informacji statystycznych o naszych odwiedzających;
 • weryfikowanie Państwa tożsamości i ochrona przed oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem, nieupoważnionymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami i zapobieganie im, a także zarządzanie ekspozycją na ryzyko i jakością;
 • monitorowanie i zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi politykami i procedurami (w tym niniejszą Internetową polityką prywatności i innymi politykami dotyczącymi prywatności) oraz wymogami prawnymi, w tym prowadzenie wewnętrznych dochodzeń; oraz
 • na potrzeby wszelkich ujawnień wobec stron trzecich w ramach procesów należytej staranności w kontekście operacji korporacyjnych/biznesowych, w których możemy uczestniczyć.
 • Ciasteczka są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania ze Stron internetowych, a zatem do poprawy lub optymalizacji Stron internetowych.

Kiedy na potrzeby przetwarzania Państwa Danych osobowych opieramy się na uzasadnionym interesie, przeprowadzimy najpierw test bilansujący pomiędzy powodem przetwarzania Państwa Danych osobowych z jednej strony a prawami i wolnościami z drugiej strony, aby zapewnić, że wykorzystanie przez nas uzasadnionego interesu jest stosowne.

C. Będziemy przetwarzali Państwa Dane osobowe przetwarzane w następujących celach, pod warunkiem, że udzieli Państwo uprzedniej zgody:

 • kontaktowanie się z Państwem poprzez elektroniczne newslettery i/lub e-maile promocyjne lub podobne środki komunikacji dotyczące produktów i usług (w tym możliwości szkoleniowe);
 • zarządzanie podaniami o pracę;
 • wysyłanie powiadomień o ofertach pracy, powiadomień i/lub informacji o możliwościach kariery lub aktualizacji dotyczących społeczności talentów;
 • przeprowadzanie i usprawnianie ankiet, loterii, konkursów, grup fokusowych i inicjatyw w obszarze badania rynku;
 • rejestrowanie uczestników na nasze szkolenia i administrowanie nimi;
 • wykorzystywanie ciasteczek, które nie są niezbędne do funkcjonowania Stron internetowych oraz zewnętrznych ciasteczek analitycznych;

Jeśli prosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa Danych osobowych, taka zgodna jest opcjonalna i może zostać wycofana w każdej chwili poprzez skontaktowanie się z nami.

  

4. W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe

Westinghouse nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie ujawnia Danych osobowych gromadzonych poprzez Strony internetowe, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Internetowej polityce prywatności.

Westinghouse nie udostępnia Danych osobowych gromadzonych poprzez Strony internetowe do celów marketingowych. Westinghouse udostępnia Państwa Dane osobowe w sposób i w celach opisanych poniżej:

 • Udostępnianie wewnątrz Westinghouse. Ze względu na to, że Westinghouse jest globalną grupą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i posiada biura na całym świecie, Dane osobowe gromadzone poprzez Strony internetowe mogą być udostępniane wśród podmiotów Westinghouse do Celów opisanych poniżej w Internetowej polityce prywatności (np. do dostarczania produktów i świadczenia usług oraz administrowania nimi; do wywiązania się ze zobowiązań umownych; do przekazywania informacji na temat Westinghouse; do rejestracji tworzonych kont lub składanych wniosków oraz administrowania nimi; w ramach regularnej działalności sprawozdawczej; do utrzymywania systemów informatycznych; do monitorowania i zapewnienia zgodności z obowiązującymi politykami i procedurami, a także obowiązującymi przepisami prawa). Dostęp do Danych osobowych i ich wykorzystywanie zawsze będą odbywać się na zasadzie „ścisłej potrzeby”.
 • Udostępnianie Usługodawcom. Dane osobowe mogą być udostępniane usługodawcom, których firma Westinghouse zatrudniła do świadczenia usług w jej imieniu (takim jak firmom świadczących usługi zarządzania klientami i wsparcia, usługi optymalizacji, zarządzania newsletterami i blogami; dostawcom usług w obszarze infrastruktury informatycznej; dostawcom oprogramowania lub firmom świadczącym usługi w obszarze analityki danych). Tacy usługodawcy są umownie zobowiązani do ochrony przekazywanych im informacji poprzez podejmowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, mają obowiązek postępowania zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez Westinghouse, a także mają zakaz wykorzystywania lub ujawniania takich informacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Organy regulacyjne, władze i inne strony trzecie. Dane osobowe mogą być przekazywane organom regulacyjnym, sądom i innym władzom (np. organom podatkowym i ścigania), niezależnym zewnętrznym doradcom (np. audytorom, zewnętrznym radcom prawnym lub innym zawodowym konsultantom), wewnętrznym zespołom ds. zgodności i dochodzeń (w tym zewnętrznym doradcom wyznaczonym do prowadzenia wewnętrznych dochodzeń), jeśli jest to konieczne do wywiązania się z wniosku opartego o uzasadniony interes, do zapobiegania obrażeniom fizycznym lub stratom finansowym, do ustalania, wykonywania lub obrony naszych tytułów prawnych lub w związku z dochodzeniem podejrzanego lub faktycznego oszustwa lub nielegalnej działalności.
 • Nabywcy aktywów. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania wszelkich Danych osobowych, jakie o Państwa posiadamy, stosownym stronom trzecim w przypadku potencjalnej lub faktycznej sprzedaży całej lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, reorganizacji, dezinwestycji, rozwiązania lub likwidacji) lub innego połączenia jednostek gospodarczych. W takim przypadku będziemy wymagali od stosownych stron trzecich zapewnienia poziomu ochrony porównywalnego do tego zapewnianego przez Grupę Westinghouse w odniesieniu do Danych osobowych, jakie udostępniamy.

  

5. Międzynarodowe przekazywanie danych

Uwzględniając globalną działalność i operacje Westinghouse, niektórzy z odbiorców, którym możemy udostępniać Dane osobowe mogą znajdować się w krajach, które mogą posiadać inne przepisy o ochronie danych niż kraj, w którym przekazane zostały Dane osobowe.

Niektóre kraje, w których znajdują się odbiorcy zapewniają już odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. Przekazywanie danych do krajów takich jak Stany Zjednoczone Ameryki może być chronione w ramach ustaleń takich jak Tarcza prywatności UE-USA.

Przekazywanie danych do podmiotów Westinghouse będzie regulowane przez odpowiednie wewnątrzgrupowe umowy, które umownie zobowiązują każdy podmiot Westinghouse do zapewnienia, że Dane osobowe otrzymują odpowiedni i spójny poziom ochrony wszędzie tam, gdzie są przekazywane w Westinghouse.

Jeśli odbiorcy znajdują się w innych krajach bez odpowiedniej ochrony Danych osobowych, Westinghouse podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przekazywanie danych jest odpowiednio chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli znajdują się Państwo w Unii Europejskiej i/lub Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), będziemy przestrzegali obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednią ochronę dla przekazywania Danych osobowych odbiorcom w krajach spoza OEG, takich jak Standardowe klauzule umowne UE, które Komisja Europejska oceniła jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych.

Więcej informacji na temat istniejących odpowiednich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z nami.

  

6. Okres przechowywania Danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa przechowujemy Dane osobowe, jakie pozyskujemy na Państwa temat poprzez Strony internetowe tak długo, jak (1) jest to potrzebne do celów, w których je pozyskaliśmy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Internetowej polityki prywatności lub (2) posiadamy inną podstawę prawną, określoną w niniejszej Internetowej polityce prywatności lub w chwili gromadzenia, zatrzymywania Danych osobowych dłużej niż przez okres, przez który jest to niezbędne do realizacji pierwotnego celu.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Państwa Dane osobowe tak, by nie można by ich było dłużej z Państwem powiązać. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania takich zanonimizowanych i niepozwalających na identyfikację danych do wszelkich uzasadnionych celów biznesowych bez dalszego powiadamiania Państwa lub bez Państwa zgody.

  

7. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa Dane osobowe przed przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem, które obejmują szyfrowanie danych, pseudonimizację i anonimizację, ograniczenia i kontrola dostępu logicznego i fizycznego, zapory sieciowe i systemy odzyskiwania danych, testy integralności.

Pracownicy Westinghouse przechodzą regularne szkolenia dotyczące przetwarzania Danych osobowych i są zobowiązani do zachowania poufności danych zgodnie z wymogami prawnymi. Ograniczamy również dostęp do Danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które posiadają uzasadniona potrzebę biznesową takiego dostępu, a także umownie wymagamy, by nasi zewnętrzni dostawcy wdrażali konieczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych.

  

8. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa Danych osobowych

W odniesieniu do Państwa Danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. Mogą się one różnić w zależności od kraju, ale można je ogólnie podsumować następująco:

 • Prawo dostępu: Mają Państwo prawo do potwierdzenia u nas, czy Państwa Dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak jest, poprosić o dostęp do tych Danych osobowych, w tym kategorie przetwarzanych Danych osobowych, cel przetwarzania oraz odbiorców lub kategorie odbiorców.  Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej niż jedną kopię, możemy naliczyć opłatę.
 • Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do sprostowania niewłaściwych lub niekompletnych Danych osobowych Państwa dotyczących.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Mają Państwo prawo do poproszenia nas o usunięcia Danych osobowych Państwa dotyczących, jeśli nie są one już potrzebne do celów, w których zostały początkowo zgromadzone.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do zażądania, byśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa Danych osobowych, jednakże w sytuacjach, kiedy posiadamy uzasadniony interes do przetwarzania Danych osobowych do określonych powyżej celów, możemy uchylić Państwa wniosek.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa Danych osobowych, jakich nam Państwo udzielili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także mają Państwo prawo do przekazania takich danych innemu podmiotowi.
 • Prawo do sprzeciwu i prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa Danych osobowych dotyczących Państwa szczególnej sytuacji w dowolnym momencie, a my możemy zostać zobowiązani do nieprzetwarzania dłużej Państwa Danych osobowych.
 • Prawo do wycofania swojej zgody: Jeśli udzielili nam Państwo swojej zgody na pewne przetwarzanie danych (na przykład jeśli zapisali się Państwo do naszego newslettera lub powiadomień o ofertach pracy), mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, w całości lub w części, w każdej chwili.
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w Państwa kraju zamieszkania, kraju pracy lub kraju rzekomego naruszenia. Pełną listę organów nadzorczych można znaleźć na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby zaktualizować i poprawić Państwa Dane osobowe, jeśli ulegną zmianie lub jeśli Dane osobowe, jakie o Państwu posiadamy są nieprawdziwe.

Skontaktujemy się z Państwem, jeśli będziemy potrzebowali od Państwa dodatkowych informacji, aby rozpatrzyć Państwa wnioski.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zapytania lub zamiary uzyskania dodatkowych informacji co do tego, w jaki sposób wykonać swoje prawa lub skutecznie złożyć taki wniosek, prosimy o kontakt.

  

9. Zmiany w niniejszej Internetowej polityce prywatności

Niniejsza Internetowa polityka prywatności jest okresowo weryfikowana na tyle, na ile to konieczne, aby odzwierciedlić najnowsze zmiany organizacyjne w Westinghouse, zmiany w produktach i usługach lub wymogi prawne. W zakresie, w jakim Westinghouse opiera się na Państwa zgodzie na wykonywanie jakichkolwiek działań związanych z przetwarzaniem, upewnimy się, że poprosimy o Państwa zgodę, jeśli i w sytuacjach, w których zmiany w niniejszej Internetowej polityce prywatności mogą mieć wpływ na dane przetwarzanie, zanim zmiany zostaną wprowadzone. Niniejsza wersja Internetowej polityki prywatności Westinghouse wchodzi w życie we wrześniu 2019 roku.

  

10. Kto jest osobą odpowiedzialną i jak można się z nami skontaktować

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie i procesy opisane w niniejszej Internetowej polityce prywatności jest:

Westinghouse Electric Company LLC
Communications Department
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, Pennsylvania 16066

Inspektorem ochrony danych dla podmiotów Westinghouse w Niemczech jest Pan Gary Brown, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

Gary Brown, Główny inspektor ochrony danych
Dział Prawny i Zgodności
Westinghouse Electric Company
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066
E-mail: dataprivacy@westinghouse.com

Zasadniczo w celu wykonania któregokolwiek ze swoich praw lub zadania pytań na temat niniejszej Internetowej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

 • Adres e-mail: dataprivacy@westinghouse.com
 • Adres korespondencyjny: Dział Etyki i Zgodności, Westinghouse, 1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066, Stany Zjednoczone Ameryki