Służymy społecznościom

Westinghouse poprawia sytuację społeczności, w których żyją, pracują i działają nasi pracownicy, poprzez szeroki wachlarz inicjatyw, takich jak rzecznictwo interesów, udział w zarządach organizacji typu non-profit oraz szkolenia w ramach programów młodzieżowych i rekreacyjnych. Chcemy prowadzić te inicjatywy także w Polsce.