Mali modularni jedrski reaktor AP300™

Edini mali modularni jedrski reaktor, ki temelji na uporabljeni, delujoči in napredni tehnologiji

Westinghousov mali modularni jedrski reaktor (SMR) AP300™ je najnaprednejša, preizkušena in lahko uporabna rešitev za mali modularni reaktor. Westinghouse s ponosom predstavlja več kot 70 let izkušenj pri razvoju in uvajanju novih jedrskih tehnologij, ki omogočajo zanesljive, čiste, varne in gospodarne vire energije za prihodnje rodove.

Reaktorji AP1000® se dokazujejo vsak dan in po vsem svetu. Trenutno na Kitajskem obratujejo štiri enote, ki uporabljajo tehnologijo AP1000® in postavljajo rekorde v delovanju. Na Kitajskem jih gradijo še šest, en reaktor AP1000® obratuje v elektrarni Vogtle v Georgii, ZDA, medtem ko je drugi tik pred dokončanjem.

Naš mali modularni reaktor AP300™ v največji možni meri izkorišča izkušnje z njihovim obratovanjem in več deset milijonov ur razvoja reaktorja AP1000®.

Izkoristite prednosti Westinghousove tehnologije tlačnovodnih reaktorjev AP1000® pri manjši izhodni moči in tako povečajte zanesljivost energetskega sistema vaše skupnosti.

Mali modularni reaktor AP300™ dopolnjuje reaktor AP1000® v skrbi za čistejšo mešanico energetskih virov, energetsko varnost ter prilagodljivost in večjo stabilnost električnega omrežja.

AP300™

Temelji na tehnologiji, preizkušeni v praksi

Mali modularni reaktor AP300™, 300 MWe (900 MWh) temelji na licencirani in delujoči tehnologiji lahkovodnih tlačnih reaktorjev AP1000®, ki se je dokazala za vodilno po zanesljivosti.

Westinghousov mali tlačni reaktor AP300™ izpolnjuje obljube malih modularnih reaktorjev: manjše mere, modularna gradnja za učinkovit potek gradnje, vrhunski varnost in zanesljivost.

Prednosti zasnove reaktorja AP300™ na preizkušenem reaktorju AP1000® so:

  • več kot 30 let licenciranja naprednih pasivnih varnostnih tehnologij pri svetovnih regulatorjih;
  • uporaba uveljavljene infrastrukture, vključno z zrelo dobavno verigo ter storitvami obratovanja in vzdrževanja;
  • Westinghouse je vodilni svetovni dobavitelj jedrskega goriva. AP300™ SMR uporablja našo robustno zasnovo goriva, ki vključuje različne preizkušene in napredne lastnosti goriva, ter štiriletni cikel polnjenja z gorivom.
  • Uporablja napredno preizkušeno tehnologijo instrumentacije in nadzora za poenostavitev delovanja in povečanje zanesljivosti.

AP300™

Izpopolnjena varnost
Izpopolnjena varnost

Westinghouse je bil pionir naprednih pasivnih varnostnih sistemov, mali modularni reaktor AP300™ pa temelji na preizkušenih pasivnih varnostnih sistemih reaktorja AP1000®, ki so bili temeljito analizirani in preizkušeni. Svetovni regulatorji so te sisteme pregledali in ugotovili, da izpolnjujejo napredna varnostna merila.

  • Varna odpoved Zasnovan je tako, da doseže in vzdržuje stanje varne zaustavitve brez posredovanja operaterja, rezervnega napajanja ali črpalk.
  • Samozadostnost Pasivni pristop k delovanju varnostnega sistema odpravlja potrebo po rezervni oskrbi z električno energijo in hlajenju.
  • Zaščita pred nevarnostmi Zaščiteno z robustnim zadrževalnim sistemom, ki je zasnovan tako, da je odporen na ekstremne zunanje nevarnosti.
  • Globinska obramba Več ravni obrambe za ublažitev posledic nesreč.
Takojšnja uporaba

Sistem malega modularnega reaktorja AP300™ ima preizkušeno poreklo, ki se je izkazalo v celotnem življenjskem ciklu elektrarne. Za stranke to pomeni zmanjšanje tveganj, kar vodi k lažji namestitvi in uspešnemu obratovanju. Westinghouse tako zagotavlja:

Tehnološko pripravljenost
Več deset milijonov ur, namenjenih razvoju reaktorja AP1000®. Več delujočih reaktorjev AP1000® in več deset v pripravi.

Gotovost licenciranja
Temelji na licencirani tehnologiji AP1000®. Sistemi pasivne varnosti AP300 so podprti z obsežnim testiranjem.

Uveljavljeno dobavno verigo
Dosedanji dobavitelji AP1000® lahko dobavljajo glavno opremo. Dokazana možnost lokalizacije dobavne verige.

Modularno konstrukcijo
Poenostavljen, modularen, izjemno kompakten jedrski del (najdražji del vsakega reaktorja) zmanjšuje stroške gradnje/časovni načrt.

Zanesljivo obratovanje in vzdrževanje
Rekordna učinkovitost obratovanja in zaustavitev AP1000®. Načrtovana življenjska doba je daljša od 80 let.

Vsestransko uporabo

AP300™ SMR je hrbtenica skupnostnega sistema čiste energije. Prilagodljivo delovanje zagotavlja dokazano zmožnost stabilizacije sodobnih električnih omrežij z veliko obnovljivih virov, vključno z možnostjo hitrih sprememb bremena za podporo nihanjem v povpraševanju. Vključuje dodatne zmogljivosti za podporo daljinskemu ogrevanju, razsoljevanju in proizvodnji vodika.

Vsestransko uporabo