Prispevamo za skupnost

Družba Westinghouse je zavezana izboljševanju skupnosti, kjer naši zaposleni živijo, delajo in poslujejo, s široko paleto pobud – od zagovorništva do pomoči nepridobitnim organizacijam ter vodenja mladinskih in rekreacijskih programov. Z veseljem bi duha radodarnosti prinesli tudi v skupnosti v Sloveniji, kjer smo že prisotni s svojo tehnologijo.

Z 19 lokacijami po vsej Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki ima družba Westinghouse vire, potrebne za novo elektrarno in zagotavljanje vseh povezanih storitev, vključno z oskrbo z gorivom.

Tehnologija družbe Westinghouse predstavlja osnovo za več kot polovico obratujočih jedrskih elektrarn v regiji Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike (EMEA): v Belgiji, na Finskem, v Franciji, Sloveniji, Južni Afriki, Španiji, na Švedskem, v Švici in Združenem kraljestvu. S skoraj 3000 visoko usposobljenimi in izkušenimi zaposlenimi v celotni regiji ter dvema večjima podjetjema za proizvodnjo goriva v Združenem kraljestvu in na Švedskem ima družba Westinghouse vire, ki zagotavljajo celoten nabor jedrskih storitev, oskrbo z jedrskim gorivom in rešitve za nove elektrarne.

Jedrska energija še naprej predstavlja pomemben energetski vir v regiji EMEA. Družba Westinghouse ima pravo znanje, izkušnje in prilagodljivost, potrebne za izpolnjevanje potreb po rešitvah za storitve, oskrbo z gorivom in morebitne nove elektrarne.