Vi är med och formar morgondagens energi

Med kärnkraft kan vi möta de växande kraven på stabil och planerbar koldioxidfri elproduktion som sol-, vind- och vattenkraft inte klarar själva. Tillsammans kan vi skapa ett stabilt och hållbart elsystem.

Kärnbränsletillverkning

Fabriken i Västerås tillverkar bränsle till tre olika reaktorer; BWR, PWR och VVER samt styrstavar

Läs mer

Avancerade reaktorer

Westinghouse reaktorer finns i olika storlek, storskaliga AP1000®, vår SMR AP300™ och vår mikroreaktor eVinci™

LÄS MER

Minskade koldioxidutsläpp

Västerås bränslefabrik minskar koldioxidutsläppen i Europa med 200 miljoner ton, varje år

LÄS MER

Presenteras

Tillverkning i västerås

Tillverkning i västerås

Bränslefabriken i västerås förser årligen fler än 30 reaktorer i europa med kärnbränsle

LÄS MER