BWR-bränsle

Ända sedan fabriken på Finnslätten i Västerås byggdes på 1960-talet har det tillverkats bränsle till kokarvattenreaktorer (BWR) i den. Från början var det bara till de nordiska reaktorerna som det egna bolaget (Asea Atom) hade designat och kom att bygga från slutet av 1960-talet fram t o m 1985. Sedan dess har bränslet vidareutvecklats genom åren och har länge levererats till reaktorer runt om i Europa.

Bränsle

Westinghouse har levererat tillförlitligt BWR-bränsle avsett för en global marknad i över ett halvt sekel. De nuvarande BWR-bränsleprodukterna, inklusive standarden SVEA-96 Optima 3, har levererats som omladdningar sedan 2010 på den europeiska marknaden och är licensierade i Europa. Vår innovativa, branschledande TRITON11-bränsledesign förbättrar kärnteknisk och termisk-hydraulisk prestanda jämfört med alla befintliga 11x11™ eller 10x10 BWR bränslekonstruktioner.

Bränsletekniska ingenjörstjänster

Westinghouse Fuel Engineering Services inkluderar en robust uppsättning verktyg som är integrerade i de licensierade metoderna för att effektivt leverera produkter och tjänster till våra BWR-kunder.

TRITON11™ Bränsle

Med vårt TRITON11 BWR-bränsle (för kokarvattenreaktorer) kan kärnkraftsbolagen minska bränslecykelkostnaderna samtidigt som kapaciteten ökar. Vår innovativa, branschledande TRITON11-design förbättrar kärn- och värmehydraulisk prestanda jämfört med andra befintliga 11x11 eller 10x10 BWR-bränslen. Funktionerna inkluderar en distorsionsbeständig bränslebox, överlägset skräpfilter och avancerade distansnät av hylstyp som motstår att skräp fastnar.

TRITON11 minskar bränslecykelkostnaderna samtidigt som prestanda av hög kvalitet bibehålls genom att:

  • Effektivare användning av uran genom bättre termiska marginaler
  • Färre nya patroner laddade
  • Ökad operativ flexibilitet
  • Förbättrad motståndskraft mot skräp

Vår bränsledesign TRITON11 bygger på beprövade komponenter, mekaniska konstruktionslösningar och känt, tillförlitligt material med fördelar såsom en distorsionsbeständig ZIRLO-bränslebox™ med lågt tenn, effektivt skräpfilter och avancerade distansnät av hylstyp som motstår att skräp fastnar. Testenheter av vår TRITON11-design laddades i två BWR i Europa 2019, med målet för introduktion 2023.

Robust mekanisk konstruktion

TRITON11 består av:

  • 91 - bränslestavar med full längd
  • 10 - 1/3-långa bränslestavar
  • 8 - 2/3-långa bränslestavar
  • 3 - cylindriska vattenledrör