eVinci™ Mikroreaktor

Westinghouse utvecklar för närvarande mikroreaktorn eVinci™, nästa generationens reaktor, en mycket liten modulär reaktor för decentraliserade fjärrapplikationer.

Mikroreaktorns, eVinci™, innovativa design är en kombination av rymdreaktorteknik och mer än 50 års kommersiell reaktordesign samt teknik och innovation. Mikroreaktorn eVinci™ skapar konkurrenskraftig och uthållig elkraft med överlägsen tillförlitlighet och minimalt underhåll, särskilt för energikonsumenter på avlägsna platser. "Dess ringa storlek rymmer vanliga transportmetoder (järnväg, pråm, väg) och snabb utplacering på plats." Reaktorhärden är konstruerad för att köras i åtta år eller mer, vilket eliminerar behovet av frekvent utbyte av bränsle.

De viktigaste fördelarna med eVinci-mikroreaktorn™ tillskrivs dess fasta kärna och avancerade värmerör. Värmerören möjliggör passiv värmeutvinning, vilket möjliggör autonom drift och inneboende lastföljande funktioner. Dessa avancerade tekniker tillsammans gör eVinci-mikroreaktorn™ till en halvledarreaktor med minimalt rörliga delar, som ett kärnbatteri.

Viktiga attribut för eVinci-mikroreaktorn™:

 • Transportabel ren energigenerator
 • Helt fabriksbyggd, färdigmonterad och fylld med bränsle
 • Levererar kombinerat el och värme – 5 MWe och upp till 13 MWt
 • 8+ års full drift innan utbyte av bränsle
 • Målsättning på mindre än 30 dagars installation på plats
 • Höghastighetslastföljande kapacitet
 • Hög tillförlitlighet och minimala rörliga delar
 • Förmåga till autonom drift
 • Näst intill ingen nödplaneringszon med litet ytanspråk
 • Ingen långtidsförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall på plats
 • Förenklad avveckling och sanering av platsen