Search
Share: 

Om Westinghouse Electric Sweden

Westinghouse är pionjär och världsledande inom kärnkraftsteknologi. Bolaget grundades i USA av entreprenören George Westinghouse och är idag ett globalt företag med cirka 9000 medarbetare i 19 länder.

Westinghouse Electric Sweden är Westinghousekoncernens kompetens- och utvecklingscentrum för kokarvattenreaktorteknik och verkar samtidigt inom områdena Nuclear Fuel, Nuclear Automation, Nuclear Services samt Nuclear Power Plants. Dessutom ingår WesDyne Sweden AB som ett helägt dotterbolag till svenska Westinghouse.

 

Den svenska atomverksamheten startade lite försiktigt redan på 1950-talet inom företaget ASEA (senare ABB) men satte sedan fart under 1960-talet då företaget tog fram en helt egen kokarvattenreaktordesign (BWR), sålde in designen till kunder och började bygga reaktorer. Dessutom byggdes en kärnbränslefabrik i Västerås som invigdes 1966 och som skulle stötta de svenska och finska reaktorerna när de var klara. Företagets kärnkraftsprogram hade på kort tid växt oerhört mycket och år 1969 bildades bolaget ASEA Atom. 

År 2000 köptes företaget, som då hette ABB Atom, och integrerades i det amerikanska företaget Westinghouse Electric Company, ett världsledande företag inom kärnkraftsindustrin med fokus på tryckvattenreaktorer (PWR). Det svenska företaget blev då Westinghouse Electric Sweden och har idag cirka 900 medarbetare i framför allt Västerås och Täby.

 

Dagens Westinghouse, som även inkluderar ASEA Atom, byggde på mindre än 20 år 14 stycken kärnkraftverk i Norden, 12 i Sverige och 2 i Finland. I dag är fortfarande åtta av dessa reaktorer i drift och bränslefabriken som invigdes för mer än 50 år sedan levererar mer kärnbränsle än någonsin, till tre olika reaktor typer - BWR, PWR och VVER. 


Features

Historia

Läs mer om vår historia.

Klicka här!

 

Organisation Sverige

Om organisationen i Sverige. 

Klicka här!