Search
Share: 

Om Westinghouse

Westinghouse är pionjär och ett världsledande företag inom kärnkraftsteknologi  

Vår vision är att ständigt utveckla teknologier och tjänster för att möjliggöra en ren och koldioxidfri framtid. Vi är övertygade om att kärnkraft och förnybar energi tillsammans kan skapa stabila och hållbara elsystem - dygnet runt, året om.

Westinghouse finns i 21 länder och har cirka 10 000 medarbetare som jobbar med allt inom kärnkraft; från forskning och utveckling, nybyggnation, bränsleproduktion, service och underhåll till avveckling när reaktorerna nått sin fulla livslängd. Vår produkt & service-portfölj är mer eller mindre komplett inom kärnkraft. 

Global Products and Services Portfilio_2022

Westinghouse Electric Sweden AB

Inom svenska Westinghouse finns alla affärsområden inom det globala bolaget. I Västerås finns dessutom en av Westinghouse tre kärnbränslefabriker. Västeråsfabriken är unik, det är den enda bränslefabriken i världen som producerar bränsle till tre olika typer av reaktorer; BWR, PWR och VVER, det vill säga till både kokarvattenreaktorer och till två olika typer av tryckvattenreaktorer. 

Västeråsfabriken levererar kärnbränsle till mer än 30 reaktorer i Europa där de största kunderna är Frankrike och Ukraina. Den årliga produktionen av kärnbränsle i Västerås bidrar till en minskad koldioxidbelastning i Europa med cirka 200 miljoner ton. Det är lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut under fyra år.

         >
Features


Historia

Läs mer om vår historia.

Klicka här!

 

Newsroom

Organisation Sverige

Om organisationen i Sverige. 

Klicka här!