Automation

Westinghouse erbjuder ett komplett utbud av automation och elkraft till drift- och säkerhetssystem för anläggningar i drift.

Våra lösningar förbättrar tillförlitligheten hos din anläggnings styr- och säkerhetssystem. Detta görs genom ett integrerat, anläggningsövergripande tillvägagångssätt som består av produktutveckling, design och montering och testning av avancerade I&C-produkter, inklusive styrsystem för underhåll av komponenter, support och utbildning under avställning.

Vi minimerar anläggningens totala livscykelkostnader och driftstörningar genom underhåll, förbättringar och strategier för uppgradering som är specifika för varje anläggnings långsiktiga behov. Utifrån ett kapitalförvaltningsperspektiv balanserar Westinghouse analogt systemunderhåll och förbättringar med stegvisa digitala systemuppgraderingar. Varje lösning levereras med professionell support och tjänster för eftermarknaden. Westinghouse åtar sig att ge våra kunder support under hela livscykeln för sina anläggningars styr- och säkerhetssystem. Vi erbjuder omfattande kunskap om kärntekniska anläggningar och deras styrsystem, med applikationsexpertis som kommer från mer än 50 år som en komplett styrsystems- och säkerhetsleverantör till kärnkraftverk. Vi har en lång referenslista som visar vårt välförtjänta rykte för projektgenomförande i tid, enligt specifikation och på budget.

Med mer än tusen personer globalt som stöder våra kunders automationsbehov är vi hängivna framgångsrika genomföranden av våra kundprojekt. Vi fortsätter att investera i människor, I&C-system och teknik för att stödja kundernas behov idag och i framtiden.