Avveckling

Våra avvecklings- och miljötjänster på Westinghouse har ambitioner som är betydligt mer än att bara städa upp stängda kärnkraftverk. Vårt mål är att återuppliva, förnya och omvandla dem till säkra, blomstrande och hållbara samhällstillgångar.

Som världsledande inom kärnteknik – med produkter, tjänster och teknisk expertis som tillhandahålls till nästan hälften av världens kärnkraftverk – har vi upparbetat en kunskap och nivå av raffinemang avseende avveckling och miljötjänster som helt enkelt inte kan matchas av företag utan vår driftserfarenhet.

En fördel med att arbeta med ett företag som faktiskt designar, bygger, driver och levererar kärnkraftverk är att vi vet hur man avvecklar alla typer av reaktorer, från tryckvattenreaktorer (PWR), kokvattenreaktorer (BWR), gaskylda reaktorer (GCR), till natriumkylda reaktorer, forskningsreaktorer och bränsletillverkningsanläggningar.

Den andra är vår förmåga att tillhandahålla en fullständig, integrerad strategi för nedmontering av din anläggning. Vi vet inte bara hur man hanterar utbränt kärnbränsle och behandlar, hanterar, lagrar och bortskaffar radioaktivt avfall, vår erfarenhet har gett oss den exklusiva erfarenhet som behövs för att utveckla egenutvecklad, ekologiskt avancerad hanteringsutrustning, behållare och andra tekniska innovationer specifikt för dessa ändamål.

Vi rengör, demonterar och tar bort material från en anläggning och tillhandahåller branschens mest kompletta utbud av tjänster, från projektplanering, support efter drift och avfallsoptimering, till slutliga platsundersökningar och övervakning samt myndighetshantering.