Bränsleprodukter

I Västerås finns en av Westinghouse tre bränsletillverkningsanläggningar. Västeråsfabriken är den enda fabriken för kärnbränsletillverkning i Norden. Här utvecklar vi, licensierar och tillverkar kärnbränsle och styrstavar till kokarvattenreaktorer (BWR- Boiling Water Reactors), tryckvattenreaktorer (PWR- Pressurized Water Reactors) samt VVER (Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactors). Fabriken i Västerås är den enda i världen som tillverkar alla tre bränsletyperna (BWR, PWR och VVER) och dessutom olika modeller av varje bränsletyp.

Tillverkningsprocessen för kärnbränsle

Råmaterialet anländer till bränslefabriken i form av uranhexafluorid, UF6. I en omfattande konverteringsprocess omvandlas råmaterialet till urandioxidpulver (UO2). Pulvret pressas till små cylindriska kutsar, cirka en kubikcentimeter stora som sedan sintras i hög värme. Kutsarna staplas inuti fyra meter långa rör, vilka efter trycksättning pluggas i botten och toppen för att bli färdiga bränslestavar. Vissa stavar förses även med kutsar som tillverkas i en separat process, i vilken materialet blandas med små mängder av gadolinium för att bättre balansera effektfördelningen i reaktorn. När bränslestavarna är klara så byggs de ihop med andra komponenter till olika sorters bränslen.