PWR-bränsle

Med oöverträffad global erfarenhet är Westinghouse världsledande på PWR-bränslemarknaden med innovativ design och teknik för att möta en föränderlig marknad och ökade krav.

Bränsletillverkning för tryckvattenreaktor (PWR) från Västeråsfabriken inleddes under tidigt 1980-tal med export till tyska KWU-designade reaktorer. Denna design bestod av ett gitter av bränslestavar av antingen 16x16 eller 18x18 typ.

Under de senaste decennierna har en mycket stor andel av det bränsle som tillverkas i fabriken varit för europeiska PWR 17x17 baserade reaktorer. PWR-bränsle är den volymmässigt största produkten från fabriken, då framför allt till Frankrike som har ca 55 reaktorer i drift men även till andra länder mellan Sverige i norr och Sydafrika i söder.