AP1000® Tryckvattenreaktor

Westinghouse Electric Company sätter en ny branschstandard med den avancerade reaktorn AP1000®. Den etablerade konstruktionen av reaktorn AP1000 erbjuder tre tydliga fördelar jämfört med andra konstruktioner:

 • Oöverträffad säkerhet
 • Ekonomisk konkurrenskraft
 • Förbättrad och effektivare drift

Baserat på nästan 25 års forskning och utveckling, bygger AP1000 vidare på och förbättrar de redan etablerade teknologier för viktiga komponenter som används i nuvarande Westinghouse-designade reaktorsystem. Dessa komponenter inkluderar:

 • Ånggeneratorer
 • Digital instrumentering och styrsystem
 • Kärnbränsle
 • Trycksättare
 • Reaktortank

Förenkling var ett viktigt designmål för reaktorn AP1000. Den förenklade designen inkluderar övergripande övergripande säkerhetssystem, normala driftssystem, kontrollrummet, konstruktionsteknik samt instrument- och styrsystem. Den innovativa AP1000-reaktor design kännetecknas av:

 • Färre säkerhetsrelaterade ventiler
 • Färre säkerhetsrelaterade rörledningar
 • Mindre styrkabel
 • Färre pumpar
 • Mindre seismisk byggnadsvolym

AP1000 PWR ger flera nivåer av försvar för att mildra effekter av en olycka (djupförsvar), vilket resulterar i extremt låg sannolikhet för skador i härden, samtidigt som risken för inneslutningens översvämning, trycksättning och uppvärmning minimeras. Djupförsvar är en integrerad del av AP1000-reaktorns design, med en mängd enskilda funktioner, inklusive val av lämpliga material; kvalitetssäkring under design och konstruktion; välutbildade operatörer; och ett avancerat styrsystem och anläggningsdesign som ger betydande marginaler för drift innan säkerhetsgränser uppnås.

LÄS MER