Search
Share: 
Om Oss

Historik Westinghouse Electric Sweden

Westinghouse Electric Sweden har en historisk blandning av två innovativa företagskulturer som båda har bidragit mycket till kärnkraftens utveckling i världen genom åren. Den svenska delen har sitt ursprung i företaget Asea och dess atomkraftavdelning som hade sitt huvudkontor i Västerås. Den amerikanska delen härstammar från det anrika bolaget Westinghouse Electric Company med huvudkontor i Cranberry utanför Pittsburg i USA.   

Westinghouse amerikanska historia sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden, ända från år 1886 då George Westinghouse startade Westinghouse Electric Company. Hans ingenjörskunskap och vilja att hitta nya och bättre lösningar på saker som kunde gynna samhället ledde till att hans företag växte snabbt. På drygt tio år hade Westinghouse mer än 50 000 anställda och George Westinghouse hyllades som en av dåtidens största ingenjörer. Företagets egna innovationer och vidarutvecklingar av andras produkter skapade en innovationskultur som lever kvar i bolaget än i dag. År 1957 utvecklade och levererade Westinghouse Electric Company världens första Pressurized Water Reactor (PWR) till Shippingport, Pennsylvania i USA. Den PWR-teknologi som Westinghouse utvecklade finns idag i ungefär hälften av världens alla reaktorer, inklusive tre i Sverige (Ringhals 2, 3 och 4).
  
Historien bakom den svenska delen av bolaget startade på 1950-talet då Sverige tog klivet in i kärnkraftsindustrin. Unga innovativa Asea-ingenjörer skapade historia då de utvecklade en egen Boiling Water Reactor (BWR) teknologi. En teknologi som många reaktorer i världen är byggda på idag. 

Under de kommande årtionden byggde Asea Atom, som bolaget hette då, det som än idag står för nästan 40 % av Sveriges elförsörjning, samt en betydande del av den finska elförsörjningen. Den första juni 1966 påbörjades byggnationen av Oskarshamn 1, som var Sveriges första kommersiella reaktor, och i augusti 1985 togs Forsmark 3 och Oskarshamn 3 i drift, de senaste reaktorerna som tagits i kommersiell drift i Sverige. Totalt sett byggde det som idag är Westinghouse Electric Sweden, 14 kärnkraftsreaktorer i Norden under dessa år, 12 i Sverige och två i Finland. Idag är fortfarande elva av dessa reaktorer i drift medan tre har fått stängas ned till följd av politiska beslut. 

År 1966 byggde Asea även en kärnbränslefabrik utanför Västerås. Den skulle stötta det svenska kärnkraftsprogrammet med BWR-bränsle. Idag, drygt 50 år senare, är vår bränslefabrik en av världens ledande tillverkningsenheter av kärnbränsle och tillverkar kärnbränsle till både BWR- och PWR-reaktorer samt till ryskbyggda VVER-reaktorer. 

Ur ett företagsorganisatoriskt perspektiv är vår historik en blandning av flera bolag som alla haft stor betydelse i den svenska och internationella kärnkraftshistorien. Samarbetet mellan Asea och statliga Atomenergi blev i slutet av 60-talet det kommersiella bolaget Asea Atom, som 20 år senare blev ABB Atom. Efter försäljning blev ABB Atom år 2000 integrerat i den amerikanska Westinghousekoncernen och blev Westinghouse Atom. Idag heter vi Westinghouse Electric Sweden och är ett dotterbolag till Westinghouse Electric Company, som ägs av det kanadensiska bolaget Brookfield Business Partners L.P. sedan 2018. 


I "Milstolpar i vår historia" nedan kan du läsa mer om vår svenska bakgrund. Den amerikanska historien kan du läsa om på www.westinghousenuclear.com/About/History